Σεμιναρια-Εκδηλωσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η εταιρεία ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

Διοργανώνει Εκπαιδευτικα Σεμινάρια στα καταστήματα των πελατών με θέμα:

«ΝΕA ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚA ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MS-ΥΒΡΙΔΙΚA ΠΟΛΥΜΕΡΗ,

ΚΟΛΛΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται τα παρακάτω:

  • Παραδοσιακές μέθοδοι και Προβλήματα σε Συγκολλήσεις, Σφραγίσεις, Στεγανοποιήσεις & Μονώσεις
  • Νέες μέθοδοι αποτελεσματικής αντιμετώπισης και εφαρμογή τους
  • Σύγχρονες ανάγκες και υλικά
  • Νέες Τεχνικές και η σωστή επιλογή του κατάλληλου Υλικού για Ασφαλή και Σίγουρη Συγκόλληση –

Σφράγιση – Στεγανοποίηση & Μόνωση σε Οικιακές – Βιομηχανικές – Κατασκευαστικές εφαρμογές

  • Πιστοποιήσεις και εγγυήσεις (αναλόγως με τη χρήση και την εφαρμογή)

Ζωντανές παρουσιάσεις – εφαρμογές, διανομή Έντυπου ενημερωτικού υλικού και δωρεάν δειγμάτων.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. σας συμβουλέεύι για τα θέματα

που σας απασχολούν.