Ίδρυση στη Νέα Ιωνία Αττικής της εταιρείας με επωνυμία Αφοί ΔΙΑΛΥΝΑ Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Σιδηρικών και Χρωμάτων.

1958

Μετονομασία σε ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 

1985

Μετονομασία σε ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

1990

Ξεκινάει η αποκλειστική αντιπροσώπευση του Γερμανικού οίκου SCHWANHEIMER INDUSTRIEKLEBER GMBH και TURBO KLEBSTOFTECHNICK GMBH, με Άλφα Κυανοακρυλικές Βιομηχανικές Κόλλες και Στεγανοποιητικά στην Ελλάδα και Κύπρο για ιδιώτες, ερασιτέχνες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

1993

Η ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Πρωτοποριακή Τεχνολογία SMP. Πρόκειται για Ειδικά Υψηλής Τεχνολογίας Υβριδικά, Κόλλες και Στεγανοποιητικά μέσω της Γερμανικής Εταιρείας REISS GMBH.

1999

Η επιχείρηση επεκτείνει το δίκτυο αντιπροσωπειών της εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το γερμανικό εργοστάσιο CYBERBOND με CA διαφόρων τύπων.

 

2001

Συμπληρώνοντας 50 συναπτά έτη λειτουργίας η εταιρεία ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ μετατρέπεται από ατομική επιχείρηση σε ανώνυμη, με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. στις 25-07-2008. Την ίδια χρονιά η ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. γίνεται ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας για Ελλάδα και Κύπρο του Ελβετικού εργοστασίου σε απευθείας συνεργασία με την Ελβετική Βιομηχανία merz+bendeli ag, με την μεγαλύτερη εμπειρία και ποικιλία της Υψηλής Τεχνολογίας SMP Υβριδικά Πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου, κόλλες και στεγανοποιητικά.

 

2008

Η ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Μέση Ανατολή και συμμετέχει εκεί με μεγάλη επιτυχία στις εκθέσεις

2015

Συμπληρώνοντας 60 συναπτά έτη λειτουργίας η εταιρεία ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ συνεχίζει δυναμικά την δραστηριότατα της με νέες συνεργασίες και δυναμικό προσωπικό.

 

2018